Fietsbrug de Slinger
 
Monumentale bruggen
 
Inspectie op grote hoogte
 
Inspectieboot
 
Inspectie kades
 
Natuurvriendelijke oevers
 
Fietsbrug 'de Ring'
 
Inspectie beschoeiingen
 

VIA-W is een adviesbureau met specifieke kennis en ervaring op het gebied van onderhoud/ renovatie van civiele kunstwerken. Inspecties van civiele kunstwerken dienen de beheerder een duidelijk inzicht te geven van de staat waarin de verschillende objecten zich bevinden.

Dit is de basis voor verdere planontwikkeling voor onderhoud en aantoonbare reserveringen van de hiervoor benodigde budgetten.

Bij de inspecties brengen wij de zaken duidelijk in beeld en stellen daarvan een overzichtelijke rapportage op.

  • Aan de beheerder wordt hiermee een beoordeling verschaft of de kunstwerken nog voldoen aan de gestelde eisen van o.a. veiligheid, functioneren, duurzaamheid en toonbaarheid.
  • Deze basisrapportage wordt onderbouwd met foto opnames, een bondige technische beschrijving van de onderhoudsstaat en een planning voor correctief en preventief onderhoud met bijbehorende kostenramingen.

© 2015 - Velpen Inspectie & Advisering Waterbouw    •    Maarweg 7, 9953 PZ Baflo    •    Telefoon: +31(0)6 13 85 58 62    •    Email: info@viaw.nl